Sweden
Headquarters Address

Twitter logo Youtube logo

Home: Our Locations › WSP Miljö och energy – Sverige

WSP Miljö och energy – Sverige

WSP Miljö och energy har hundratals specialister på våra kontor över hela Sverige. De tillhandahåller rådgivning rörande frågor kring miljö, energi, hållbarhet, klimatförändringar och affärsrisker.

 

Vi är en del av en konsultverksamhet med 14,500 anställda, och det är få som kan erbjuda samma breda expertis. Verksamheten sträcker sig från sanering av förorenad mark till utarbetande av företagsstrategier för anpassning till klimatförändringar; och från stadsplanering till strategier kring förnyelsebar energi. Det är ett brett spektrum och vi tillämpar bästa praxis från hela världen.

 

Vårt arbete med kunderna bygger på samarbete. Vi ser längre än till riskbegränsning för att förstå kundernas affärsmål och skapa lösningar som ger konkurrenskraft och kommersiella möjligheter.

 

Vi är inte rädda för att utmana och förändra. Du kommer att märka att vår kultur bygger på stolthet, passion, support och integritet, och vi hoppas att du ska tycka att vi är mycket bra att arbeta med, eller för.

Stockholm Arena

Stockholm Arena

WSP har utformat hållbarhetsstrategin för denna nya multiarena, värd 2,0 miljarder kronor.

Läs mer.

Stockholm Arena

Energieffektivitet i bostadshus

Energieffektivitet i bostadshus

En av våra medarbetare är koordinator för en organisation bestående av fastighetsägare och upphandlare och medverkar till att skapa en bättre energieffektivitet.

Läs mer.

Energieffektivitet i bostadshus

WSP & Energimyndigheten

WSP & Energimyndigheten

Vårt långvariga samarbete med Energimyndigheten i Sverige har nyligen utvecklats till ett ramavtal.

Läs mer.